Padi Bubblemaker

PADI Bubbelmaker

Padi Bubblemaker

PADI Bubbelmaker ger barn i åldrarna 8-9 år en spännande och lärorik chans att uppleva hur det är att andas under ytan med hjälp av mask, snorkel, fenor, dykflaska och regulator – precis som vid sportdyke.

Barnen får en inledande genomgång av hur det är att dyka under ytan, hur man ska uppföra sig samt vad man kan förvänta sig.

Samtliga barn som deltar får en gympåse, diplom och glass. Varmt välkomna! 

Kursen ges

  • Fredag V. 26 kl. 09:00
  • Fredag v. 27 kl. 09:00
  • Lördag v.27 kl. 09:00

Pris: 1900kr/barn

Krav för att kunna delta

  • Från 8 år
  • Simkunnighet
  • Undertecknade från vårdnadshavare