Allmänna villkor

Allmänna villkor

Information om företaget

Företaget heter Monas Simskola Aktiebolag och har organisationsnummer 556839-9876. Vi innehar F-skattsedel och har vårt säte i Stockholms län. Vi nås enklast via e-postadressen info@monasimskola.com. Vår postadress är Äppelstigen 16, 181 62 Lidingö. I undantagsfall kan ni nå oss på telefon under vissa tider som framgår på hemsidan.

Bokning

Bokning av kurser gör du här på hemsidan. När du bokar en kurs för första gången skapas ett särskilt användarkonto åt dig för att du enkelt ska kunna hitta dina bokningar. Det skickas ett automatiskt mail med inloggningsuppgifter till den e-postadress du uppgett. Har du tappat bort lösenordet går det bra att beställa ett nytt via info@monasimskola.com. Bokning av kurs bekräftas genom meddelande till uppgiven e-postadress.

  • Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir ej automatiskt överflyttad till nästa kurs.
  • Monas Simskola AB förbehåller sig rätten att ändra tid och instruktör om så blir nödvändigt.
  • Monas Simskola AB ansvarar inte för kläder och personliga tillhörigheter.
  • Vid driftstopp i bassängen kan verksamheten komma att flyttas till annan badanläggning.

Köplats

Får du inte plats på en kurs placeras du i kö. Du får en bekräftelse på detta tillsammans med en faktura som är ”nollad”. Om en plats blir ledig kontaktas du av Monas Simskola AB antingen direkt på det telefonnummer du uppgett när du bokade dig på kursen, eller genom meddelande till uppgiven e-postadress. Du får möjlighet att acceptera platsen genom att bekräfta ditt deltagande via e-post.

När du gör det accepterar du samtidigt Monas Simskola AB:s allmänna villkor och måste betala fullt pris för kursen. Du får en ny faktura och den måste du betala senast på fakturans förfallodag annars riskerar du att få betala ränta m.m. utöver kursavgiften. Detta är ett undantag från förskottsbetalning som gäller enligt verksamhetens betalningsvillkor som du kan läsa mer om nedan.

Du erinras om att du inte har ångerrätt och inte heller får någon del av kursavgiften återbetald om du efter din bekräftelse skulle ångra dig oavsett orsak. Du uppmärksammas också på att Monas Simskola AB förbehåller sig rätten att ändra tid och instruktör om så blir nödvändigt.

Betalning

Betalning sker alltid i förskott om inte något annat särskilt överenskommits. Observera att det gäller särskilda regler för avbokning, se nedan. Anmälan och betalning sker genom insättning på bankgiro: 5693-6610. För att undvika missförstånd anges eleven/elevernas namn samt fakturanummer.

I förekommande fall tillkommer vid betalning mot faktura en fakturavgift på 30 kr. Observera bestämmelserna ovan om att betalning sker i förskott och faktura utfärdas endast i undantagsfall.

Du ansvarar själv för att den e-postadress som du uppgivit fungerar. Om ett meddelande som Monas Simskola skickat till uppgiven e-postadress kommer i retur (”studsar”), skickas meddelandet istället per post till din folkbokföringsadress alternativt till den postadress som du angett i samband med att du registrerade dig på hemsidan. Om meddelandet avser fakturering och istället måste skickas per post som faktura, tillkommer fakturaavgift i enlighet med ovanstående.

Dröjsmålsränta och andra avgifter

Monas Simskola förbehåller sig rätten att i förekommande fall debitera dröjsmålsränta enligt gällande räntelag och begära ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt gällande inkassolagstiftning.

Fakturor skickas elektroniskt via e-post till angiven e-postadress. Påminnelser skickas per post.

Det händer ibland att framför allt barn som inte är vana vid att gå i simskola blir ledsna och inte vill gå i vattnet. Vi vill informera er om att detta är helt normalt och att alla barn måste få lära sig i sin egen takt. Vi tvingar inte ner barnen i vattnet utan vi låter dem sitta vid bassängkanten med en förälder, titta på och kanske plaska lite. När barnet ser hur roligt de andra barnen har blir han eller hon nyfiken och vill nästan alltid prova själv. För vissa barn tar det en minut och för andra kan det ta någon/några lektioner. Alla är olika! Om det underlättar får även en anhörig till barnet vara med i vattnet tills barnet känner sig tryggt.

Det ska framhållas att om eleven/eleverna inte vill gå ner i vattnet är det i sig inte en godtagbar anledning att kräva pengarna tillbaka. Beträffande barn gäller det att komma ihåg att vi vill att barnen ska lära sig att simma och det gör de inte genom att en förälder ger upp.

Avstående från ångerrätt och avbokning

Du har som konsument fjorton (14) dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om du inte uttryckligen avstår från denna. Du avstår uttryckligen från denna rätt när du bokar dig på våra kurser om inget annat sägs nedan. Vi erbjuder våra tjänster med kortare framförhållning än 14 dagar och måste därför be dig avstå från ångerrätten när du bokar någon tjänst som börjar inom 14 dagars fristen. Ångerfristen börjar annars normalt löpa den dag kursen bokats. Observera att betalning alltid måste ske innan kursstart för att eleven/eleverna ska få delta i en kurs.

Vid bokning mer än 14 dagar innan kursstart gäller att bokad kurs är fullt avbokningsbar fram till 14 dagar innan kursstart. Du återfår då hela kursavgiften.

Exempel:
1. Du bokar en kurs den 1 maj som börjar den 25 maj, men ångrar dig den 13 maj. Du har rätt att få tillbaka hela avgiften.
2. Du bokar en kurs den 1 maj som börjar den 13 maj, men ångrar dig den 5 maj. Du måste betala hela avgiften.

Avbokning sker genom att du skickar ett mail till Mona Bhat via info@monasimskola.com. Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen utövas på samma sätt. För att undvika oklarheter ska bekräftelsen enligt ovan kunna uppvisas för att avbokningen ska kunna göras gällande mot Monas Simskola, varför den bör sparas.

Genom att ingå Avtalet och därmed acceptera våra villkor samtycker du till att du i samband med bokningen av någon av våra tjänster att det inte finns någon ångerrätt för tjänsterna eller Avtalet i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Priser

Information om de priser som gäller finner du i anslutning till beskrivningen av respektive kurs.

Sjukdom och liknande

Om ni eller barnet på grund av sjukdom eller liknande missar ett eller flera badtillfällen återbetalas inte kursavgiften. Instruktören för närvaro över kursdeltagarna. Ni behöver därför inte sjukanmäla er. Vi är dock tacksamma om ni meddelar oss eventuell frånvaro. Detta gäller särskilt om frånvaron avser det första undervisningstillfället eller om barnet slutar i förtid.

Tider

Simskolan förbehåller sig rätten att ändra starttidpunkt för respektive undervisningstillfälle och vilka lärare som ska hålla i undervisningen. Vi förbehåller oss också rätten att slå ihop kurser alternativt ställa in kurser om så blir nödvändigt fram till kursens start. När tiderna ändras eller kurser slås samman med de förändringar som det kan innebära, erbjuds kunden generösa möjligheter att välja en annan tidpunkt för den aktuella kursen, såväl till klockslag som dag. Om möjlighet finns erbjuds kunden även ombokning till annan plats för en motsvarande kurs. Någon avgift återbetalas inte om kunden väljer att avstå oavsett skäl. Ställer simskolan in en kurs helt och hållet, dvs. samma kurs erbjuds inte alls, inte ens vid annat klockslag eller annan dag, återbetalas avgiften till kunden inom 30 dagar från den dag kursen ställdes in.

Personuppgifter

  • Syftet med att samla uppgifter via kursanmälan är att kunna administrera kurserna och fakturera kunder. Samt att kunna kontakta våra kunder vid behov.
  • Genom att boka kurs hos oss samtycker du till att information om ditt och ditt barns namn, e-mail, telefonnummer, personnummer och postadress registreras och behandlas hos Monas Simskola. Du godkänner även att uppgifterna kan komma att vidarebefordras till tredje part.  Monas Simskola kommer aldrig att sälja eller dela dina data med någon tredje part undantaget om skyldig att göra det enligt lag. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss, hanteringen ska ske så skyndsamt som möjligt men vi reserverar oss för upp till en månads handläggningstid. Vi åtar oss att på begäran av er korrigera eventuella felaktiga uppgifter. Kunden har även rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du önskar ta del av information i registret eller framföra krav om rättelse ska meddelande därom framföras via e-post till info@monasimskola.com.
  • I den överföring av information som sker mellan Monas simskola och betrodd leverantör av bokningstjänster används krypterad och säker teknologi. Servrar som används för lagring finns i en säker miljö med hög säkerhetsnivå.
  • De data som vi får in vid kursanmälan hanteras bara av betrodd personal inom Monas simskola.
  • Genom att använda vår webbplats och kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.
  • Vid ogillande av hantering av personuppgifter är Datainspektionen den myndighet som gäller.

 

Trivselregler

För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig på undervisningen är vi tacksamma om såväl föräldrar som eleven/eleverna går in i bassänglokalen tidigast 5 minuter innan lektionen börjar och håller en låg ljudnivå under lektionerna. Det underlättar för oss att hålla en bra kvalitet på simundervisningen. Det finns särskilda leksaker avsedda för våra kunder och eleven/eleverna. Dessa är märkta med namnet ”Monas Simskola”. Använd endast leksaker som tillhör Monas Simskola. Det kan finnas andra personers simtillbehör men dessa får endast användas av ägarna till dessa, vänligen respektera detta.

Under de första två (2) veckorna på simskolan erbjuds simglasögon till försäljning i anslutning till undervisningstillfällena. Våra simglasögon är av hög kvalitet och mycket prisvärda så passa gärna på och köp. Våra simglasögon går även att beställa via hemsidan.

Vidare ska föräldrar hålla sig i bakgrunden och bara titta på när simundervisningen pågår. Frågor eller synpunkter kan ställas till instruktören efter lektionen eller genom att höra av er till företrädare för Monas Simskola, Mona Bhat.

I övrigt ska alla ta av sig skorna vid den markerade skogränsen alternativt använda skoskydd. Kom ihåg att ta med baddräkt, handduk och vattenflaska. Om eleven/eleverna har långt hår är det också bra att ha tofs eller badmössa. Simglasögon rekommenderas endast till redan simkunniga elever.

För allas trevnad ska alla elever duscha och tvätta sig innan simningen. Elever som inte har duschat får inte delta i simundervisningen.  

Tack för omtanken och varmt välkomna till Monas Simskola!

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner