Simskola med fokus på Resultat!

16 anläggningar i 5 städer

Vi kan fixa ditt badkalas på Gåshaga, Lidingö samt Duva Pool & Motion, Linköping!

Ett badkalas ska vara en rolig upplevelse för både barn och vuxna. Fira med oss på Monas Simskola! Klicka på bilden för att läsa mer!

Välkommen till Club Bebè

Välkommen som medlem i Club Bebé!

Club Bebe Sweden bildades genom att förstå av att vara förälder förändrar livet och det är viktigt att förbereda och stödja föräldrar för att uppleva alla förändringar som det medför; en av dom introduktionen till vattenvärlden. Klicka på bilden för att läsa mer och anmäla er!

Boka din kurs nu

Vi har babysim, simskola och simkurser för vuxna i flera moderna anläggningar i Stockholm, Norrköping, Linköping och Göteborg. Välkomna!

16 anläggningar

Vi har ett stort utbud av anläggningar i Stockholm och Göteborg. Vi finns också i Linköping och Norrköping. Välkommen att simma hos oss!

English speaking?

All our teachers are proficient in English, and are prepared to give instructions in English in our regular classes. Welcome to join any of our courses.

Baby

Babysim är ren glädje och njutning. Med lek och sång möter din baby varmt och skönt vatten på ett lustfyllt sätt i din trygga famn.

Barn

Ska ditt barn ta sina första simtag? Simma längre sträckor? Lära sig nya simsätt? Vi har glädjefylld simskola för alla nivåer och åldrar.

Ungdomar

Är du 12-16 år och vill bli en bättre simmare? I Delfinen får du resultatinriktad simträning och provar fler simsätt. Crawlskolan lär dig simma snabbare.

Vuxna

Det är aldrig för sent att bli en bra simmare! Lär dig från grunden i Vuxensim, simma som eliten i Crawlskolan, ta privatlektioner eller simskola för kvinnor.

Om Monas Simskola

Vår unika undervisningsstil utgår från att deltagarna utvecklas olika och behöver känna sig trygga i vattnet. Vi jobbar i grupper, men moment kan se olika ut för olika individer.

För de minsta barnen är vi alltid flera simlärare i gruppen. Våra medarbetare är alla erfarna, utbildade simpedagoger som med stort hjärta tar eleverna till sina mål.

Boka din kurs nu

Vi har babysim, simskola och simkurser för vuxna i flera moderna anläggningar i Stockholm, Norrköping, Linköping och Göteborg. Välkomna!

Simskola sedan 2011

Flera tusen barn och vuxna har fått simundervisning av Monas simskola. Vi har sett alla dessa glada ansikten, på dem som helt plötsligt bemästrar något de tidigare inte kunde. Dessa år har hjälpt oss att utveckla och finslipa lursupplägg och pedagogik. Vi har upplägg som fungerar för alla. Välkomna!

Flera olika kurser

Vi har allt från babysim till vuxensim och crawlsim till skolasim. Vi har ett utbud där det finns något för alla i familjen.

Fokus på resultat

På Monas Simskola fokuserar vi på att den individuella deltagaren ska nå så långt som möjligt. Läs gärna mer om hur vi arbetar.

Våra anläggningar

Vi har kurser i hela Stockholm och Linköping, både i offentliga badhus och i en del anläggningar i privat regi.

Bobby groda lär sig simma

Simskoleläraren Mona Bhat har skrivit en pedagogisk och rolig bok om att gå i simskola. Följ med Bobby Groda och alla hans vänner på deras första simlektioner.
Mona Bhat

Mona Bhat

Ägare och grundare av Monas Simskola

”Jag har simmat från att jag var barn och har ägnat hela mitt vuxna liv åt att förmedla glädjen i att bemästra vattnet. Vi arbetar tryggt och metodiskt utifrån varje deltagares förutsättningar och ger varje elev utmaningar för sin utveckling. Efter många år i bassängen vet jag att vårt sätt fungerar.”

Bobby groda lär sig simma – en bok om att lära sig att simma

Följ med Bobby Groda och alla hans vänner på deras första simlektioner.Att lära sig simma kan kännas både nervöst och spännande.

I sin bok Bobby Groda lär sig simma berättar simskoleläraren Mona Bhat om hur det går till i simskolan. Läs den för ditt barn som snart ska börja i simskola eller använd den som komplement till barnets simlektioner.

Låna på bibliotek i Göteborg eller Stockholm.

Uppdatering angående COVID 19

Individuellt ansvar

Läser man FHM rekommendationer, särskilt när det gäller idrott och deras övriga information så förstår man bättre. När det gäller FHM rekommendationer så handlar det mycket om individuellt ansvar och riskbedömningar som var och en måste göra. De handlar inte om att man ska stänga ner idrottsanläggningar eller simhallar, tvärt om men med anpassningar.

Omklädningsrum

När det gäller omklädningsrum rekommenderas avstånd mellan personerna och det ligger på den enskilde även om en enskild arrangör som simskolan bör se till att alla är införstådda med detta. Det som rekommenderas är skyltning om detta och naturligtvis uppmaningar som denna.

Undvik närkontakt

FHM råd är i korthet att hålla avstånd till varandra, det finns inget krav på visst avstånd. Det som sägs är att man ska undvika närkontakt och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum eller göra det med avstånd mellan personerna. FHM avråder inte från att duscha men även det kan man göra hemma om man så vill även om det kanske inte överensstämmer med regeln om att duscha innan man kliver i poolen. I simbassängen är vattnet klorerat och dödar väl det mesta vad bakterier och virus heter.

I simhallen och i övrigt rekommenderas som sagt att man undviker närkontakt och när det är möjligt genomföra idrottsaktivite­ter utomhus. Detta senare är ännu för kallt just nu naturligtvis. Men det man här tänker på är t.ex. gym främst och sporter som t.ex. brottning. Här talar vi om simning i klorerat vatten – det har ingen farit illa av och det är inte heller det som FHM tar sikte på.

Hygien

FHM rekommenderar också att men erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit – något som ligger i allas intresse att se till. de flesta är i dag dessutom utrustade med egen handsprit eller motsvarande och tvål/schampo.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan

FHM till och med rekommenderar idrottsliga aktiviter men med vissa rekommenderade hänsynstaganden. De skriver uttryckligen ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet (källa).

Svenska Simförbundet

Svenska Simförbundet rekommenderar med hänvisning till FHM, att det man ska göra är att:

Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Sammanfattar vi de åtgärder som gäller och som vi på Monas Simskola respekterar och följer, handlar det om:

Genomföra en riskbedömning vilket vi löpande gör får vår verksamhet.

Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska delta i simskolans aktiviteter, vilket vi också gör.

God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen. Vi bedriver som sagt vår verksamhet i simhallar med såväl vatten som tvål osv.
Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer), som också finns.

Begränsa antalet deltagare – vilket i vårt fall aldrig varit och inte är ett problem.

Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien – vi är som sagt i klorerat vatten om nu någon i dessa tider inte skulle tvätta sina händer.